Vrijwilligers

“Vrijwilligers zijn de spil van de club. Zonder vrijwilligers is er geen club!”

Leden worden geacht de club te ondersteunen als daar behoefte aan is (statutair bepaald). Leden worden periodiek gevraagd welke activiteiten ze kunnen doen voor de vereniging.