Tagarchief: organisatie

Seizoensafsluiting geslaagd

Afgelopen vrijdag hebben de zwemmers van de selectie, aanvangsgroep en recreanten een seizoensafsluiting gehouden op De Groene Heuvels.

Het was een lekker ontspannen en gezellige bijeenkomst na een paar maanden van afwezigheid. Er werd gespeeld, gezwommen, er is zelfs ‘getraind’ door de selectie. De BBQ maakte er een echt zomersfeestje van. De temperatuur was er prima voor.

In een gezellige mix van zwemmers, ouders en trainers hadden we een mooi plekje op de De Groene Heuvels ingenomen. Vanaf een uur of 5 werd de stek aan het water bevolkt en uiteindelijk waren we met een flinke groep. Natuurlijk moest er veel bij gepraat worden. Er werden ook spelletjes gespeeld en gevoetbal.

Een groep van circa 20 zwemmers heeft een korte openwater training gedaan onder begeleiding van Geert en Rob. Er werd een rondje langs de boeien gezwommen en de plas is een keer overstoken. Dat was voor de meeste een pittge opgave na 3 maanden zonder ‘watergevoel’. Toch was het goed te doen omdat het water heerlijk van temperatuur was en schoon.

De openwater training van de selectie

Het was mooi om te zien dat de verschillende groepen elkaar opzochten. Ook de Masters waren eigenlijk vertegenwoordigd in een groep ouders van jeugdzwemmers/trainers. Zo is het eigenlijk (onbedoeld maar wel heel leuk) een clubfeestje geworden voor bijna alle leden.

Net voordat het weer dreigde om te slaan is het tijdelijke Gelenberg kamp opgeslagen en keerde iedereen tevreden huiswaarts.

Volgend jaar weer? De reacties van de zwemmers en de ouders waren erg positief. Dus wie weet en wellicht dan echt de hele club? We hebben wel een paar enthousiastelingen nodig die dit willen organiseren.

Organisatie

Deze bijeenkomst was geiniteerd door de trainers van de selectie en de aanvangsgroep/recreanten. Arnold van Tienhoven en Nicole Jacobs hebben gezorgd voor de versnaperingen. Voor Arnold en Nicole was het de laatste keer dat zij dit soort activiteiten meeorganiseren. Ze werden door Brenda namens de zwemmers bedankt voor hun bijdragen.

Gezien de leuke reacties zou het echt jammer zijn als we dit niet meer kunnen doen want het is een meerwaarde voor de zwemmers, trainers en ouders! Dus we zoeken nog een paar enthousiaste leden/ouders die af en toe iets willen organiseren buiten het zwemmen om. Deze bijeenkomst vergde een zeer laagdrempelige organisatie en heeft echt een mooie weerwaarde voor de club.

Jubilaris en vrijwilliger van het jaar

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering zijn Marc van Beest en Rob Janssen in de bloemetjes gezet door onze voorzitter Arno vd Geer.

Marc is 25 jaar lid is van onze zwemclub.

Rob Janssen is geeerd met de Dien Willems trofee voor zijn inzet als vrijwilliger voor onze vereniging. Rob verzorgt de ledenadministratie, is wedstrijdofficial en coordinator van de Masters. Daarnaast is hij ook actief masterzwemmer.

Jaarvergadering

De Algemene Ledenvergadering wordt op donderdag 20 februari a.s. om 20.00uur gehouden in de Lier in Puiflijk.

Agenda

1 – Opening
2 – Notulen ALV 2019
3 – Jaarverslag 2019
4 – Financieel jaarverslag 2019
5 – Verslag kascommissie
6 – Begroting 2020
Pauze  
7 – Voorstel wijziging Statuten
8 – Ontwikkeling Zwembad
9  – Ontwikkeling trainers
10  – Jubilarissen
11 – Dien Willemstrofee
12 – Besluitenlijst en rondvraag
13 – Afsluiting

Het bestuur rekent op de aanwezigheid van alle leden en/of ouders.

Zie de mail voor de notulen en een aantal zaken die ter voorbereiding zijn voorgelegd.

Afscheid harold

op 20 december heeft de selectie afscheid genomen van Harold Brouwer. Bij ZV De Gelenberg was een aantal jaren zwemtrainer. Eerst hoofdtrainer bij de Aanvangsgroep waarna hij overstapte op de Selectie waarbij hij Patrick opvolgde. Hij is door zwemmers in het zonnetje gezet.

Harold gaat in het nieuwe jaar als trainer bij Aqua Novio aan de slag.

Hij blijft als ouder en masterzwemmer nog wel verbonden aan onze club. De club is Harold dankbaar voor zijn inzet en bijdrage in de voorbije jaren.

Trainers tekort

Door het vertrek van Harold is het tekort aan trainers nog nijpender geworden. Voor de dinsdag en de woensdag is nu geen vaste trainer beschikbaar. Er ontbreekt nu tevens een coordinator voor de selectie. Het bestuur heeft nu tijdelijk deze rol op zich genomen.

De club is zeer dringend op zoek naar een vrijwilliger die de rol van coordinator op zich wil nemen. Heb je mogelijkheden en/of wil je meer hierover weten laat het dan weten via secretaris@gelenberg.nl. Als er voor eind februari geen coördinator is voor deze trainingen dan heeft de wedstrijdgroep mogelijk geen bestaansrecht meer en moeten we als vereniging keuzes maken hoe we met deze zwemuren omgaan.

De wedstrijden voor de rest van het komende seizoen zijn geregeld (inschrijving, officials en coaching). Er wordt wel kritisch gekeken naar inschrijving voor extra wedstrijden.

Door het gebrek aan trainers / vrijwilligers is het een enorme uitdaging de trainingen van de selectie vanaf januari 2020 georganiseerd te krijgen.

Op dinsdag en woensdag hebben we géén vaste trainer meer en zijn we volledig afhankelijk van de beschikbaarheid onze hulptrainers. Als we het niet voor elkaar krijgen om voldoende toezicht en de vereiste EHBO’er per training georganiseerd te krijgen kunnen er trainingen komen te vervallen.

Tot er een nieuwe vaste trainer(s) zijn zal per maand bekeken worden hoe de bezetting van de trainingen geregeld wordt. Hierbij is het ook denkbaar dat we een beroep gaan doen op leden / ouders / verzorgers voor het benodigde toezicht en/of EHBO.

Het bestuur heeft dit onlangs in een brief aan de leden uiteengezet.

ZV De Gelenberg zoekt zwemtrainers

Voor het komend zwemseizoen 2019/2020 zoeken wij zwemtrainers voor de onderstaande groepen en tijden:
                       
Aanvang & Recreanten
Maandag       18.15 – 19.00 uur
Vrijdag           18.15 – 19.00 uur  

Selectie
Dinsdag         18.15 – 19.15 uur
Woensdag     18.15 – 19.15 uur
Vrijdag           19.00 – 20.15 uur
Zondag           08.50 – 09.50 uur  

Masters
Maandag        22.15 – 22.55 uur (Masters senioren)
Woensdag      20.50 – 21.30 uur
Woensdag      21.30 – 22.10 uur (Masters senioren)
Donderdag     12.00 – 12.40 uur (Masters senioren)
Vrijdag            20.15 – 21.00 uur
Zondag           08.50 – 09.50 uur  

Als je trainer niveau 3 gekwalificeerd bent is dit een pré. Ben je nog niet gekwalificeerd maar zou je dat wel willen, dan is het bespreekbaar om je op te laten leiden op kosten van de vereniging.  
Wat bieden wij jou: Een gezellige, sportieve en actieve vereniging Mogelijkheid tot het volgen van (aanvullende) KNZB-opleiding(en), Een gepaste vergoeding.
Alle zwemtrainingen vinden plaats in: Zwembad de Gelenberg Gelenberg 5 6654AZ Afferden
Voor aanvullende vragen kun je contact opnemen met het bestuur via secretaris@gelenberg.nl.

Heb je interesse en wil je direct solliciteren, stuur dan een motivatie naar secretaris@gelenberg.nl t.a.v. Doreth Beekers ovv vacature zwemtrainers.

Kijk ook voor meer informatie op onze website: www.gelenberg.nl