Diskwalificatie

Bij toepassing van de codelijst gaan de   bepalingen ten aanzien van de zwemslagen voor de algemene bepalingen. Dwz.   zaken die volgens de omschrijvingen bij de slagen ‘geoorloofd zijn’ kunnen niet   leiden tot diskwalificatie op basis van verwijzing naar de algemene “A”codes.     Bij twijfel – “voordeel zwemmer”.   Bij onduidelijkheid gaat het reglement voor op   deze diskwalificatiecodelijst.   Bij alle diskwalificaties: geen tijd noteren.
Algemeen
(code) (omschrijving)
AA Te vroeg bewogen bij de 1e (1 startregel) of 2e start.
AB De 1e (1 startregel), 2e of volgende valse start veroorzaakt (uitsluiten voor dat progr.nr.).
AC Na een officiële waarschuwing zich niet gehouden aan de startdiscipline (uitsluiten voor dat progr.nr.).
AD Gestart nadat het vertrek heeft plaatsgehad.
AE De aangegeven zwemslag niet uitgevoerd.
AF De aangegeven afstand niet uitgezwommen.
AG Vervallen.
AH Gezwommen in een andere baan dan waarin is gestart.
AI Gelopen over en/of afgezet van de bodem.
AJ Te water gegaan tijdens het zwemmen van een nummer, waarop men niet is ingeschreven.
AK Na het beëindigen van de race niet onmiddellijk het water verlaten.
Al Tijdens het water verlaten een deelnemer gehinderd die de race nog niet heeft beëindigd.
AM Gebruik maken van hulpmiddelen (het meelopen met de deelnemer – in het zwembad – wordt gelijkgesteld met gebruik van hulpmiddelen).
AN Leeftijdsbepalingen overschreden.
AO Niet gerechtigd gestart.
AP Schuldig gemaakt aan ongepast gedrag. Bij ernstige vorm (wangedrag) uitsluiten van (verdere) deelneming aan en/of aanwezigheid bij de wedstrijd.
AQ Niet goedgekeurde zwemkleding gebruikt.
   
Schoolslag
SA Na start en/of keerpunt niet met het hoofd het wateroppervlak doorbroken, voordat bij het wijdste gedeelte van de 2e armslag de handen naar binnen beginnen te draaien.
SB Een deel van het hoofd heeft gedurende de gehele race niet tijdens iedere volledige of onvolledige cyclus het wateroppervlak daadwerkelijk doorbroken.
SC De bewegingen van de armen niet te allen tijde gelijktijdig in hetzelfde horizontale vlak uitgevoerd.
SD De bewegingen van de benen niet te allen tijde gelijktijdig in hetzelfde horizontale vlak uitgevoerd.
SE De handen niet te zamen van de borst naar voren gebracht.
SF Tijdens de race de ellebogen niet onder het wateroppervlak gehouden.
SG Na de 1e armslag na start en/of keerpunt de handen voorbij de heuplijn gebracht.
SH Bij de achterwaartse beweging van de beenslag de voeten niet naar buiten bewogen.
SI Stond tijdens de race.
SJ Na start en/of keerpunt een verkeerde arm- en/of beenslag gemaakt.
SK Het keer- en/of eindpunt niet gelijktijdig met twee handen aangetikt.
SL Het keer- en/of eindpunt met één hand aangetikt.
SM Bij het keer- en/of eindpunt niet aangetikt met de handen (wel afgezet).
SN Keer- of eindpunt in het geheel niet aangeraakt.
SO Tijdens de race op de rug gedraaid.
SP Tijdens de eerste slag na start en/of keerpunt een vlinderbeenslag gemaakt voordat de armslag werd ingezet.
SQ Tijdens de eerste slag na start en/of keerpunt na een vlinderbeenslag geen schoolslag beenslag gemaakt.
SR Meer dan één vlinderbeenslag na start en/of keerpunt.
   
Vlinderslag
VA Na de start en/of keerpunt meer dan één arm-doortrekbeweging onder water gemaakt.
VB Beide armen niet te zamen naar voren en/of gelijktijdig achterwaarts gebracht.
VC Armen niet over het water naar voren gebracht.
VD Schoolslagbenen gezwommen of andere stuwende beweging in horizontale vlak.
VE De bewegingen van de voeten niet op gelijke wijze uitgevoerd.
VF Stond tijdens de race.
VG Bij de laatste armslag voor keer- en/of eindpunt de armen niet over het water naar voren gebracht.
VH Niet met twee handen gelijktijdig keer- en/of eindpunt aangetikt.
VI Met één hand keer- en/of eindpunt aangetikt.
VJ Niet aangetikt met de handen bij het keer- en/of eindpunt (wel afgezet).
VK Keer- of eindpunt in het geheel niet aangeraakt.
VL Tijdens de race op de rug gedraaid.
VM Na start en/of keerpunt niet bij of voor de 15 meter met het hoofd het wateroppervlak doorbroken.
VN Na de eerste 15 meter na start of keerpunt het lichaam onder water gehouden.
VO De armen niet gedurende de gehele race over het water naar voren gebracht (meerdere beenslagen achter elkaar zonder armslag)
   
Rugslag
RA Na start en/of keerpunt niet bij of voor de 15 meter met het hoofd het wateroppervlak doorbroken.
RB Stond tijdens de race.
RC Rugligging verlaten tijdens de race zonder met de keerhandeling bezig te zijn.
RD Rugligging verlaten en stuwbewegingen met armen en/of benen gemaakt zonder met de keerhandeling bezig te zijn.
RE Het keer- en/of eindpunt niet aangeraakt met enig lichaamsdeel.
RF Na loslaten van het keerpunt de rugligging niet aangenomen.
RH Het eindpunt niet in rugligging aangeraakt.
RI Tijdens de start de tenen over de overloopgoot geklemd.
RJ Na de eerste 15 meter na start en/of keerpunt het lichaam geheel onder water gehouden (geldt niet voor keer- en eindpunt).
RK Keer- of eindpunt niet in eigen baan aangeraakt.
   
Vrije Slag
VRA Het keer- en/of eindpunt niet aangeraakt met enig lichaamsdeel.
VRB Na start en/of keerpunt niet bij of voor de 15 meter met het hoofd het wateroppervlak doorbroken.
VRC Na de eerste 15 meter na start- en/of keerpunt het lichaam onder water gehouden (geldt niet voor keer- en eindpunt).
   
Estafettes
Code vermelden bij de naam van de zwemmer die de fout heeft gemaakt.   **): tussentijden noteren tot en met de laatste zwemmer voor de fout is begaan.
EA Te vroeg overgenomen **.
EB De wisselslag niet gezwommen in de juiste volgorde (rug-, school-, vlinder- en vrije slag) **.
EC De estafette niet gezwommen met de opgegeven deelnemers **.
ED De estafette niet gezwommen conform de opgegeven startvolgorde **.
EE Bij de estafette wisselslag de vrije slag gezwommen als school-, vlinder- of rugslag   **.
EF Een ander ploeglid dan de zwemmer die de afstand moet zwemmen, te water gegaan voordat alle ploegen de wedstrijd hebben beëindigd.
   
Wisselslag persoonlijk
WA De vrije slag gezwommen als school-, vlinder- of rugslag.
WB De wisselslag niet gezwommen in de juiste volgorde (vlinder-, rug-, school-, vrije slag).
   
Toelichting
Bij diskwalificatie in de wisselslag (estafette of persoonlijk) moet bij een fout op de hiertoe behorende zwemslagen (vlinder-, rug-, school-, vrije slag) de bij die slagen behorende codes worden gebruikt (S…, V…, R… en VR…).
   
Wangedrag
Ongepast gedrag moet worden opgenomen in het proces-verbaal.