Beeindigen lidmaatschap

Opzegging lidmaatschap
Opzeggingen dienen schriftelijk gedaan te worden aan onze ledenadministratie, de opzegtermijn is 1 maand. Opzegging van het lidmaatschap is alleen mogelijk per 30 juni of 31 december. U dient dit respectievelijk voor 1 juni of 1 december schriftelijk of per e-mail bij de ledenadministratie kenbaar te maken. Zolang er door het lid niet schriftelijk is opgezegd, wordt het lidmaatschap telkens stilzwijgend verlengd.