Alle berichten van Geert Wijn

gevolgen van Corona voor onze club

Beste leden,

Het Corona virus is volop in het nieuws en is het gesprek van de dag, maar wat betekend dit voor onze zwemclub?

Op dit moment is er niet meer informatie bij ons bekend dan dat het RIVM , KNZB en de GGD online hebben gepubliceerd. Als bestuur volgen we de berichtgeving en richtlijnen van de KNZB en daarmee het advies van het RIVM.

Tot en met 31 maart zijn er geen trainingen. Ook de wedstrijd van aanstaande zaterdag gaat niet door.

Daar waar je verkoudheidsklachten hebt, hoest of koorts hebt, is het advies om je sociale contacten te beperken en bij voorkeur thuis te blijven.

Links voor meer informatie:

RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus

KNZB: https://www.knzb.nl/actueel/nieuws/bericht/1000048629/update_coronavirus_en_activiteiten_knzb/

GGD: https://ggdgelderlandzuid.nl/infectieziekten/infectieziekten/nieuw-coronavirus-in-china/

Mochten er vragen zijn schroom dan niet om contact op te nemen.

Met vriendelijke groet,

Arno van de Geer

Voorzitter | Zwemvereniging De Gelenberg | Druten

50 jarig jubileum

Dit jaar bestaat zwemvereniging “De Gelenberg” 50 jaar.

Om dit te vieren zullen er in het weekend van 26 t/m 28 juni 2020 allerlei activiteiten worden georganiseerd. Wij vragen u dan ook om dit weekend alvast in uw agenda te reserveren.

Om alvast een tipje van de sluier op te lichten:

Dit weekend zullen in ieder geval de clubkampioenschappen plaatsvinden waarbij een aantal zwemmers, naast deelname aan de wedstrijd ook een enorme uitdaging zullen aangaan. Wat dit is houden we nog even als verrassing. De kampioen zal ’s avonds tijdens een BBQ voor alle leden gehuldigd worden.

Voor de liefhebbers van alle leeftijden wordt er een kamp met een volledig programma georganiseerd welke in het teken van zwemmen, bewegen en voeding zal staan.

Verder hoort er bij een jubileumjaar een reunie. Deze zal plaatsvinden op zondagmiddag 28 juni. Wij zullen u hiervoor te zijner tijd een uitnodiging sturen maar het staat u vrij om eventuele oud zwemmers alvast in te lichten zodat zij zich op tijd kunnen aanmelden.

De informatie hierboven is nog summier maar wij houden u regelmatig op de hoogte omtrent de invulling van dit weekend.

Om dit zo goed mogelijk te kunnen organiseren zouden wij al op zeer korte termijn van u willen weten of u geintresseerd bent in eventuele deelname aan de BBQ, het kamp en/of de reunie. Hiervoor ontvangt u nog een mail van de organisatie die u dan kunt beantwoorden. De organisatie zal hiervoor het volgende email adres gebruiken: activiteiten@gelenberg.nl .

Wij hopen op een mooie opkomst. Voor eventuele vragen, hulp en/of opmerkingen kunt u terecht bij Arnold van Tienoven en Nicole Jacobs.

Namens het bestuur,

Arno van de Geer

Voorzitter

Jubilaris en vrijwilliger van het jaar

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering zijn Marc van Beest en Rob Janssen in de bloemetjes gezet door onze voorzitter Arno vd Geer.

Marc is 25 jaar lid is van onze zwemclub.

Rob Janssen is geeerd met de Dien Willems trofee voor zijn inzet als vrijwilliger voor onze vereniging. Rob verzorgt de ledenadministratie, is wedstrijdofficial en coordinator van de Masters. Daarnaast is hij ook actief masterzwemmer.

Jaarvergadering

De Algemene Ledenvergadering wordt op donderdag 20 februari a.s. om 20.00uur gehouden in de Lier in Puiflijk.

Agenda

1 – Opening
2 – Notulen ALV 2019
3 – Jaarverslag 2019
4 – Financieel jaarverslag 2019
5 – Verslag kascommissie
6 – Begroting 2020
Pauze  
7 – Voorstel wijziging Statuten
8 – Ontwikkeling Zwembad
9  – Ontwikkeling trainers
10  – Jubilarissen
11 – Dien Willemstrofee
12 – Besluitenlijst en rondvraag
13 – Afsluiting

Het bestuur rekent op de aanwezigheid van alle leden en/of ouders.

Zie de mail voor de notulen en een aantal zaken die ter voorbereiding zijn voorgelegd.