50 jarig jubileum: Feest verzet!

Dit jaar bestaat zwemvereniging “De Gelenberg” 50 jaar.

Eind juni staat ons feest gepland ter ere van het 50-jarige jubileum. Gezien huidige maatregelen is het niet mogelijk dit feest doorgang te laten vinden. Dit is natuurlijk zeer spijtig, maar zoals het gezegde  ‘wat er in het vat zit verzuurt niet’ hebben we besloten het feest te verplaatsen naar juni 2021. Mochten hier vragen over zijn kun je die richten aan activiteiten@gelenberg.nl

Om alvast een tipje van de sluier op te lichten:

In het feestweekend zullen in ieder geval de clubkampioenschappen plaatsvinden waarbij een aantal zwemmers, naast deelname aan de wedstrijd ook een enorme uitdaging zullen aangaan. Wat dit is houden we nog even als verrassing. De kampioen zal ’s avonds tijdens een BBQ voor alle leden gehuldigd worden.

Voor de liefhebbers van alle leeftijden wordt er een kamp met een volledig programma georganiseerd welke in het teken van zwemmen, bewegen en voeding zal staan.

Verder hoort er bij een jubileumjaar een reunie. Wij zullen u hiervoor te zijner tijd een uitnodiging sturen maar het staat u vrij om eventuele oud zwemmers alvast in te lichten zodat zij zich op tijd kunnen aanmelden.

De informatie hierboven is nog summier maar wij houden u regelmatig op de hoogte omtrent de invulling van dit weekend.

Om dit zo goed mogelijk te kunnen organiseren zouden wij al op zeer korte termijn van u willen weten of u geintresseerd bent in eventuele deelname aan de BBQ, het kamp en/of de reunie. Hiervoor ontvangt u nog een mail van de organisatie die u dan kunt beantwoorden. De organisatie zal hiervoor het volgende email adres gebruiken: activiteiten@gelenberg.nl .

Wij hopen op een mooie opkomst. Voor eventuele vragen, hulp en/of opmerkingen kunt u terecht bij Arnold van Tienoven en Nicole Jacobs.

Namens het bestuur,

Arno van de Geer

Voorzitter