Bestuur

Het bestuur bestaat uit het dagelijks bestuur en 3 bestuursleden (met ieder een eigen uitvoerende taak). De taak van het bestuur is het besturen van de club, het ontwikkelen van beleid en het uitrollen van de plannen die daaruit volgen.

Voorzitter
[ Algemene zaken, accommodatie, communicatie ]
Arno van de Geer
voorzitter@gelenberg.nl

Penningmeester
[ Algemene zaken, financiën, subsidies ]
Marcel van Winssen
0487- 516798
penningmeester@gelenberg.nl

Secretaris
[ Algemene  zaken, communicatie, secretariaat ]
Erik Lamers
06-20365577
secretaris@gelenberg.nl

Activiteiten en Evenementen
[ Zwemvierdaagse, schoolzwemkampioenschappen, sponsoren ]
Nicole Snaphaan
06- 51660221
activiteiten@gelenberg.nl

Leden Zaken
[ Ledenadministratie, ledenwerving ]
Arno Lamens
0487-  512623
ledenadministratie@gelenberg.nl

Technische Zaken
[ Trainers, Technische commissie ]
Rutger Vogelpoel
trainers@gelenberg.nl